2001 - TANGER vstupuje na pole Internetu akvizicí internetových serverů, jejichž služby po přepracování jako první spojuje s mobilními službami na bázi SMS a WAP. Vývoj v této oblasti pokračuje do dnešní doby. Popis portfolia provozovaných serverů a poskytovaných služeb naleznete v sekci Internetové služby.

2003 - poskytované mobilní informační služby jsou rozšířeny o podporu MMS a WAPpush, dále společnost dodává nové zákaznické aplikace USSD Connector, WAP convertor/proxy. Je také zahájen vývoj na platformě SMS Welcome zabezpečující poskytování praktických a marketingových informací pro zákazníky mobilních sítí cestující do zahraničí. Tato platforma je průběžně vyvíjena a zdokonalována. V dnešní době je nabízena pod názvem TMP2010 (Traveller´s Messaging Platform) a je úspěšně provozována u mobilních operátorů v řadě zemí.

2006 - mobilní trh se otevírá třetím stranám, TANGER zprovozňuje a nabízí služby na bázi PRSMS (Premium Rate SMS), které umožňují odeslání SMS zprávy na jednotné číslo shodné pro všechny operátory v České republice.

2008 - TANGER se podílí na mezinárodním projektu DiAloGS, jehož cílem je sledování a lokalizace osob v nouzových situacích při pozemních i námořních aplikacích za účelem zvýšení bezpečnosti osob. V rámci projektu TANGER vývíjí komunikační a dohledový software s využitím signálních zařízeních a satelitního systému Iridium.

2010 - vývoj nové verze platformy TMP2010, jedná se o kompletní přepracovaní systému, který v současné podobě je schopen zpracovat a odbavit desítky miliónů zpráv za den.