Traveller’s messaging platform TMP2012

TMP2012 je výkonný a účinný nástroj, poskytující mobilním operátorům sítí GSM možnost vytváření a odesílání uvítacích zpráv návštěvníkům v síti operátora a jejich vlastním zákazníkům, jsou-li přihlášeni v sítích GSM v zahraničí. Uživatelé tak mohou snadno a rychle dostat informace o síti, ve které jsou přihlášení, o cenách služeb a mnoho dalších užitečných údajů o zemi atp. Sofistikovaný princip vytváření zpráv dává administrátorovi do rukou jednoduchý a přitom velmi výkonný nástroj pro správu pravidel a obsahu zpráv. Umožňuje definovat pravidla pro odeslání zpráv i vlastní obsah zprávy dle zvolených podmínek. Samozřejmostí jsou další doplňkové funkce, jako například odeslání Emergency SMS, odeslání SMS definovanému uživateli, skupině uživatelů, lokalizaci aktivních uživatelů, použití doplňkových informací z externích datových zdrojů, reklamní Promo SMS a další. Platforma využívá jako zdroj informace o location update záznamy získané z protokolu SS7. Distribuovaná modulární koncepce umožňuje nejen snadno rozšiřovat funkcionalitu, ale také dává potřebnou škálovatelnost pro dosažení potřebné propustnosti i pro velké operátory. Data jsou bezpečně uložena v SQL databázi Oracle, celá platforma umožňuje provoz v režimu studené i horké zálohy.

Výhody TMP2012

Výhody pro mobilního operátora
 • zvýšení zisku z roamingu – zákazníci jsou informováni o ceně roamingu a přístupu ke službám, a budou proto s velkou pravděpodobností používat své mobilní zařízení v cizině častěji
 • spokojenost zákazníka se zvyšuje, pokud zákazník má dostatek informací o službách a má pocit, že operátor o něj v zahraničí pečuje, toto podporuje věrnost značce.
 • definice skupin vlastních zákazníků (segmentů) umožňuje odeslání rozdílných informací dle příslušnosti ke skupině, tarifu atp. a jejich dynamické změny dle migrace zákazníků mezi skupinami
 • sloučení více zemí / operátorů do skupin se společnou definicí a funkcionalitou dává možnost omezit obtěžování zákazníka zbytečným duplicitním odesíláním zpráv tam, kde to není nezbytné
 • inteligentní a výkonný systém detekce opakovaných location update zabraňuje vícenásobnému odeslání uvítací zprávy v příhraničních lokalitách
 • odesílání různých typů zpráv dle typu Location Update
  • při příjezdu vlastního zákazníka do ciziny – Bon Voyage Msg
  • při příjezdu cizího zákazníka do země operátora – Welcome Msg
  • při odjezdu cizího zákazníka ze země operátora – Goodbye Msg
  • při návratu vlastního zákazníka z ciziny – Welcome Home Msg
  • výstražné zprávy pro zákazníky v dané lokalitě a segmentu – Emergency Msg
  • reklamní informace dle segmentu a lokality – promo SMS
 • nízké náklady pro zřízení, provoz i správu platformy – jednoduché hromadné definice, snadná obsluha pomocí web GUI
 • marketingové využití pro cílené oslovení skupin zákazníků v dané lokalitě s reklamou – Promo Msg s možností definování času a četnosti odeslání
 • možnost odeslání varovné zprávy pro aktivní uživatele v dané lokalitě – Emergency Msg
 • automatické vkládání doplňkových informací do uvítací zprávy z externího datového zdroje – informace o měnových kurzech, ambasádách, předpověď počasí atp.
 • dlouhé spojované SMS umožňují odeslat komplexní zprávu, která je pohodlně čitelná v celku, délka zprávy je dostatečná i pro velmi dlouhé texty (max. 32.000 znaků)
 • zprávy mohou být psány v národní abecedě (kódování UTF8)
 • přehledné statistické pohledy včetně grafů, informace o doručení zpráv, dohled stavu platformy, výkonné simulační a testovací nástroje
 • napojení na SMSC operátora protokoly CIMD/CIMD-2, SMPP, OIS, UCP
Výhody pro zákazníka
 • získání informací o cenách a službách v roamingu pro danou lokalitu
 • lepší využití mobilních služeb s vědomím ceny služby a nákladů na její použití
 • získání doplňkových informací o dané lokalitě ve své mateřské řeči
 • možnost příjmu varovné zprávy pro aktivní uživatele v dané lokalitě – Emergency Msg – bez nutnosti registrace k externí službě před odjezdem, zvýšení pocitu bezpečí