GSM InfoText

Systém InfoText je flexibilní informační systém pro získávání informací na základě SMS klíčových slov. Modulární systém umožňuje využít široké pole datových zdrojů. Datové zdroje mohou být buď interní s aktualizací danou druhem informací nebo externí. Jako externí datové zdroje je možno použít mimo jiné zdroje z internetu nebo z vysílání teletextu. Kromě klasických informačních služeb je možné systém využít např. k nastavování uživatelských služeb jako jsou třeba služby typu "selfcare". Další možností je využít systém jako gateway pro přenos data z mobilního telefonu na jiná média - např. email, pager, fax apod.

Systém je řešen modulárně tak, aby bylo vhodně rozděleno zatížení podle datových zdrojů. Jádro služby zabezpečuje komunikaci s IO rozhraním (typicky SMSC mobilního operátora) a přesměrování SMS na příslušný modul dle klíčového slova a vrácení odpovědi. Z hlediska napojení do sítě operátora se jedná o flexibilní systém, který podporuje prakticky všechny "průmyslove" používané protokoly: CIMD1, CIMD2, SMPP, UCP (EMI), OIS a proprietální protokoly typu M2M a dokonce podporuje i pripojení GSM modemu pomocí protokolu AT. Výhodou je, že podporuje i vzájemnou kombinaci libovolných protokolů, prípadne sdruží do jednoho kanálu více SMSC pripojení.

Pro získávání informací z internetových serverů, případně z teletextu slouží subsystém i-force. Tento subsystém zpřístupňuje informace dostupné na internetu (ve formě WWW, FTP) a v teletextu uživatelům mobilních telefonů formou krátkých textových zpráv. Systém i-force doplňuje rozsah služeb systém Infotext, se kterým je úzce provázán. Různé služby mohou být začleněny do systému i-force a každé službě lze přiřadit jednoduché klíčové slovo, případně i další parametry. i-force zajistí získání informací z příslušné WWW stránky a předání na mobilní telefon. Pro klienty GSM se služby i-force jeví jako standardní služby InfoTextu, což usnadňuje jejich používaní. Přidávaní dalších služeb do systému je snadné a služby lze přidávat, ubírat a konfigurovat za chodu systému. K dispozici je také podpora pro push služby, tj. automatické rozesílání SMS klientům na základě objednávky.