BanSys

Je softwarové řešení pro plánování, realizaci a následné vyhodnocování bannerových reklamních kampaní, které se zobrazují na různých typech (a tím i velikostech a rozlišeních) koncových mobilních zařízení.

Reklamní systém BANSYS slouží ke generování WAP stránek a reklamy za účelem prezentace na portálu a na stránkách partnerů. BANSYS podporuje 3. generaci WAP, ale je možno jej použít i pro WAP 2. generace. Moduly BANSYSu je možno využít přímo na WAP portálu anebo prostřednictvím externího voláním jej mohou používat partneři. Každý partner má přidělen vlastní identifikační kód (číslo), kterým je zajištěna jeho identifikace v systému. Díky této identifikaci je evidován jak počet zobrazení, tak i počet kliků.

Partnerský identifikační kód vygeneruje správce systému v administračním rozhraní.

Na rozdíl od bannerových systému fungujicích v prostředí www serverů, kde jsou obvykle použity HTML  IFRAME, JavaScript nebo jiné metody a součástí jedné stránky je například v iframe obsah reklamních stránek, nelze v prostředí mobilní komunikace tuto funkčnost použít. Proto je pro dynamické zobrazování reklam nutno použít jiné metody.

Reklamy pro externí partnery jsou generovány 2 způsoby - v tzv „Template módu“ a „XML módu“.

Template mód slouží pro vygenerování template stránky s reklamou, do které partner doplní vlastní obsah a poté předá klientovi.

XML mód slouží pro vygenerování url a textů reklam v XML formátu a partner takto získaná data doplní do vlastních stránek a poté předá klientovi.

Základní funkce BANSYS:

BANSYS je koncipován jako client/server, přijímá vstupní požadavek buď přímo z mobilního telefonu klienta nebo z externího systému partnera. Zpět předává v „Template módu“ vygenerovanou stránku ve formátu XHTML nebo v „XML módu“ data v XML formátu.

Pro korektní zobrazování na různých typech mobilních telefonů využívá BANSYS systém ASM.

V „Template módu“ je schopen:

  • vygenerovat kompletní XHTML stránku splňující CGL, kterou jiný systém(partnerský) doplní o požadovaný content.
  • načíst XHTML stránku a doplnit ji o reklamy přizpůsobené cílovému zařízení a předat zpět včetně HTTP Header - tedy ve formátu konzumovatelném na mobilním telefonu.


Administrační modul

Administrační modul BANSYS slouží k administraci reklam v systému BANSYS. Umožňuje zadávat nové reklamy typu banner, marque, Self Promotion, TOP3 a to cíleně do sekcí WAP portálu a s časovou platností. U reklam typu banner a marque je možno sledovat „úspěšnost“ dané reklamy a statistická data  lze přímo zobrazit nebo vyexportovat do formátu CSV nebo Microsoft Excel.

Do administračního modulu lze přistupovat na 3 úrovních s různými právy. Úroveň „Administrátor“ poskytuje veškerá práva v administraci, včetně administrace ostatních uživatelů. Úroveň „Dodavatel“ poskytuje dodavatelům reklam možnost vytvářet nové reklamy (ty jsou následně autorizovány uživatelem s administrátorskými právy) a sledovat úspěšnost vlastních reklam. Úroveň  „Partner“ poskytuje partnerům (partneři využívající BANSYS na svých stránkách) sledovat statistická data o přístupech na jejich stránky prostřednictvím reklamy poskytované BANSYSem.