Společnost TANGER, spol. s r.o. se krátce po svém vzniku začala úspěšně zabývat také pořádáním odborných konferencí a sympozií. Portfolio větších, pravidelně konaných, akcí reprezentují zejména konference zaměřené do oblasti hutnictví jako např.mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL, Oceláři či Hutní keramika. Dále lze také uvést konferenci COMAT a v neposlední řadě mezinárodní konferenci NANOCON.

Společnost TANGER, spol. s r.o. je i spolu s VŠB - TU Ostrava pořadatelem konference METAL, s Českou společností pro nové materiály a technologie konference NANOCON a s firmou COMTES FHT a.s. konference COMAT.